کوله ای برای ترکینگ های دو روزه ی سبک بار است که با پشتی بسیار پیشرفته‌ی Zephyr AD مجهز شده و به راحتی وزن بار را به لگن منتقل نموده و فشار را از روی ستون فقرات انسان برمیدارد.
کوله ای همه کاره که در اکثر سفرها از طبیعت گردی های متداول تا ترکینگ های پرسرعت تابستانه و زمستانه قابل استفاده است.
وزن کم در کنار بکارگیری پارچه ی مدرن و محکم RAPTOR آسایش کم نظیری را برای کوهنورد به همراه دارد .
ارتفاع پشتی متحرک، تناسب با آناتومی بدن انسان، زیپ دسترسی، جیب های پاکتی، جای مشک آب و … همه و همه در ۱۳۲۵ گرم.